Gedragstherapie hond

Als je je pup bij de fokker gaat ophalen, of die leuke herplaatser uit het asiel, heb je een beeld van hoe je leven met die hond er uit gaat zien. Soms loopt het anders…

Door verschillende oorzaken kan een hond zich gedragen op een manier die voor de begeleider, de omgeving en vaak ook voor de hond een probleem is of kan worden. Om dit gedrag te veranderen kan het nodig zijn samen met een gedragstherapeut te bekijken waar het vandaan komt en hoe het om te buigen is naar gedrag dat geen problemen oplevert.

Gedragstherapie hondIn de praktijk komt het er vaak op neer dat ik de begeleider leer de oorzaken van het probleemgedrag te herkennen en hoe daarop te reageren. Afhankelijk van het probleem zal de hond daardoor in kleine stapjes leren minder angstig, agressief, afgeleid, enzovoorts te zijn.
Ook het verbeteren van de band tussen begeleider en hond, de hond leren zich te beheersen en ontspannen, en het gebruik van hulpmiddelen kunnen daarbij aan de orde komen.
Dit vraagt van de begeleider wel de nodige tijd en inzet; het oplossen van probleemgedrag vraagt veel motivatie, training en geduld. Het behandelplan is hierin nog maar de eerste stap, snelle oplossingen zijn er helaas meestal niet.
Door de begeleider te leren hoe probleemgedrag opgelost en voorkomen kan worden zal hij of zij het ontstaan van nieuwe problemen meestal voor kunnen zijn.

Om probleemgedrag op te lossen ga ik uit van hond- en mensvriendelijke methodes en hulpmiddelen. Dit is natuurlijk voor de hond en begeleider prettig, maar daarnaast is uit wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat een beloningsgerichte manier van werken met een hond ook nog eens de beste resultaten geeft!

Als na overleg blijkt dat gedragstherapie voor het probleemgedrag van uw hond de beste oplossing is mail ik u een uitgebreid vragenformulier. Dit ontvang ik vóór de afspraak ingevuld van u terug. Hierdoor heb ik alvast een beeld van uw hond. Verder vraag ik u om, als dat enigszins mogelijk is, het probleemgedrag van uw hond te filmen.

Gedragstherapie voor hondenVervolgens kom ik bij u thuis voor een consult dat meestal rond de twee uur duurt. In die tijd praten we over het gedrag, ik leer u en de hond kennen en afhankelijk van het probleem doe ik een paar gedragstestjes. Als er voldoende tijd is gaan we ook aan het werk.
Afhankelijk van het probleem spreken we een vervolgconsult of een telefonisch overleg af.

Na het bezoek krijgt u van mij per mail een uitwerking van wat we besproken hebben, of een behandelplan. Hiermee kunt u zelf aan het werk gaan.
Na het consult krijgt u drie maanden begeleiding via mail of telefoon als dat nodig is.

De rol van de dierenarts
Het is mogelijk dat u door uw dierenarts bent gewezen op de mogelijkheid van gedragstherapie. Misschien omdat u vragen over (probleem)gedrag van uw hond heeft. Of omdat de dierenarts het gedrag in de spreekkamer gezien heeft.
Daarnaast kan de dierenarts ook een rol spelen in het vaststellen van de oorzaak, en de behandeling van bepaald probleemgedrag van een hond. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel probleemgedrag een onderliggende lichamelijke oorzaak heeft (sommige onderzoekers kwamen uit op wel 60%). In die gevallen is het natuurlijk heel belangrijk dat die oorzaak wordt gevonden en, als het mogelijk is, wordt opgelost.
Helaas is het lang niet altijd zo dat hiermee het gedrag ook meteen verdwenen is; de hond is bijvoorbeeld het vertrouwen in de aanraking door mensen kwijt en moet opnieuw, in hele kleine stapjes, leren dat vertrouwen opnieuw te krijgen.
Verder is het soms nodig dat de gedragstherapie wordt ondersteund met medicijnen, bijvoorbeeld als een hond extreem angstig is. Daarvoor is samenwerking met uw dierenarts nodig.
Veel dierenartsen vinden het prettig samen te werken met één of twee vaste gedragstherapeuten.
De dierenartsen van Sterkliniek Barendrecht in Zutphen en Dierenartsenpraktijk Beekdal in Gorssel werken met mij samen.

Gedragstherapie voor honden van mensen met een chronische ziekte of handicap is mijn specialisatie.

Voor sommige problemen is privéles een betere oplossing. Meer informatie daarover vindt u hier.